"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

HỌC VẼ TĨNH VẬT


 BÀI HỌC NÀY DÀNH CHO CÁC BẠN NHẬP MÔN HỌC VẼ TỪ CƠ BẢN ĐỂ ĐI TIẾP CÁC LỘ TRÌNH NÂNG CAO.


Bải giảng phương pháp đo dựng hình cơ bản cho người mới bắt đầu
https://www.youtube.com/watch?v=tmx8RZ2gLh8


----------------------------------------------------

video 1: PHONG CÁCH VẼ DI BỘT CHÌ
 
https://www.youtube.com/watch?v=WDPgVROl7-8&feature=youtu.be

video 2: HƯỚNG DẪN VẼ QUẢ TÁO
https://www.youtube.com/watch?v=Vqa0IVdH95c


video 3: HƯỚNG DẪN VẼ CỐC THỦY TINH 
https://www.youtube.com/watch?v=XBMELcM3f3w


video 4.1: HƯỚNG DẪN VẼ VẬT LIỆU INOX - VẼ ẤM SIÊU TỐC ( 2 VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=HHTVAZHnmO0

video 4.2: HOÀN THIỆN BÀI VẼ VẬT LIỆU INOX 
https://www.youtube.com/watch?v=plMozL9On7M
 
Video 5: QUY TRÌNH VẼ HÌNH KHỐI MẢNG ( KHỐI LẬP PHƯƠNG)
https://www.youtube.com/watch?v=BDSpZTSeOvo

Video 6: QUY TRÌNH VẼ KHỐI TRÒN ( NGUYÊN TẮC VẼ HÌNH TRÒN)
https://www.youtube.com/watch?v=TXnAJ7d5QtM

Video 7: HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ VẢI SÁNG MÀU 
https://www.youtube.com/watch?v=CR7uX1ZCWAM&feature=youtu.be