"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

HỌC PHỐI MÀU CƠ BẢN

1. Các hòa sắc màu cơ bản

https://www.youtube.com/watch?v=FxksXnzkTU4


2. Học đặt phối màu cơ bản trong bố cục mỹ thuật công nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=epID8bYz5vQ


3. Cách đặt màu tô nhân vật ( tô chính - phụ )

https://www.youtube.com/watch?v=0pMKxEcP6BM

4. DẠNG ĐỀ THI CÁC TRƯỜNG KHỐI V -KHỐI H
https://www.youtube.com/watch?v=-FJxHwdIi4A


5. Bài tập thang sắc độ cơ bản phối sắc 

https://www.youtube.com/watch?v=pa4JF6Ve0wU


6. MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ( CÁCH ĐẶT NHÂN VẬT )
https://www.youtube.com/watch?v=8CMi5TmruhI

7. CÔNG THỨC ĐẶT SẮC ĐỘ MÀU MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
https://www.youtube.com/watch?v=AwUkOQ5zmkY

8. ĐẶT MẢNG PHỤ TRONG BỐ CỤC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

https://www.youtube.com/watch?v=rVDcQpOSb2w