Địa chỉ: Số 25 , khu B , Tập thể đại học kiến trúc Hà Nội