"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

HỌC VẼ NGƯỜI ( LUYỆN THI KHỐI H )


Các bước đo dựng hình người 

https://www.youtube.com/watch?v=6TFkZZXzsr4