"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

Lịch Học+ Học phí

LỊCH HỌC VÀ HỌC PHÍ

Mỹ thuật ARC Hà Nội.

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THIẾT KẾ TẠP CHÍ

•Tạp chí là danh từ dùng để chỉ ra một sản phẩm văn hóa có nội dung phong phú nhưng vẫn nói lên được tính chất chung của nó. •Tạp chí chủ yếu sử dụng chữ viết và hình ảnh(chụp hoặc vẽ tay) để gởi đến khách hàng những thông tin mới nhất trong nước và ngoài nước.