"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

HỌC VẼ ĐẦU TƯỢNG SIÊU NHANH

Bài giảng 4 bước đo dựng bài vẽ Tượng 

https://www.youtube.com/watch?v=-03r8UBoA14CÁC BÀI GIẢNG VẼ TƯỢNG CỦA ARC HN
---------------------------------

Video A: HƯỚNG DẪN GIẢI PHẨU TAI
https://www.youtube.com/watch?v=7UcVeshDFZg

Video B: HƯỚNG DẪN GIẢI PHẨU MÔI 
https://www.youtube.com/watch?v=L8EYUQLyDHo

Video C: HƯỚNG DẪN GIẢI PHẨU MŨI
https://www.youtube.com/watch?v=KdClr6793Hw

Video D: HƯỚNG DẪN GIẢI PHẨU MẮT
https://www.youtube.com/watch?v=3ulb4q0L8fw

-----------------------------------------
Video 1 : Hướng dẫn chi tiết cách dựng tượng từ đầu 
https://www.youtube.com/watch?v=0EQAwjNOZ58

 video 2 : Hướng dẫn trình tự phủ bóng tượng lớp đầu
https://www.youtube.com/watch?v=K6ndDH8pqws

Video 3 : Quy trình đan bóng tượng lớp 2 
https://www.youtube.com/watch?v=jT_0LvamRtw

Video 4: Tỉa khối giải phẩu ( đan theo khối cơ mặt )
https://www.youtube.com/watch?v=sxcYBBQoMa4

Video 5: Qúa trình hoàn thành bài vẽ tượng
https://www.youtube.com/watch?v=ycylDAr_mkA