"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

HỌC VẼ CƠ BẢN

 

Bài hướng dẫn cơ bản dành cho các bạn mới nhập môn - ARC Hà Nội
https://www.youtube.com/watch?v=1PwGYOqi_wQ

---------------------------------------------------------------

Chào mừng bạn đến với Mỹ thuật ARC Hà Nội. Đây là khóa học vẽ cơ bản nhất ( cũng là " GỐC NỀN TẢNG " để đi tiếp những khóa học vẽ tiếp theo tách từng khối V hoặc H). 


ĐỂ CÓ THỂ XEM CÁC BÀI HỌC TRÊN VIDEO. BẠN CẦN ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC ONLINE .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

video 1 : Cách đo chia tỷ lệ phóng lên khổ giấy
https://www.youtube.com/watch?v=VR6hzq70bVY
xem xong video 1. Bạn tự đặt một số vật lên bàn , tập cách đo chia tỷ lệ cho thuộc cách đo và so sánh.
luyện nhiều bố cục cách đo ( vẽ ít nhất 5 bài đo bố cục tỷ lệ mới xem tiếp video 2 )

video 2: Cách cầm bút chì, luyện các loại nét đan chì 
https://www.youtube.com/watch?v=SQ9R69kAnMo
xem xong video 2 . Bạn luyện nét vào giấy liên tục ít nhất 3 ngày mới xem tiếp video 3

video 3: Luyện nét chìm - nét nổi trong khi vẽ 
https://www.youtube.com/watch?v=GAJ7qq3TdN8
xem xong video 3 . Bạn xem luôn video 4

video 4: Phong cách vẽ "Di bột chì " cơ bản 
https://www.youtube.com/watch?v=WDPgVROl7-8

video 5: Phong cách vẽ " Đan nét chì " cơ bản
https://www.youtube.com/watch?v=NQgMF9s14oM

Video 6: Phong cách vẽ " Than + chì " cơ bản 
https://www.youtube.com/watch?v=X7ZRSkfusLo

Video 7: Phong cách vẽ " đan di chì "  cơ bản
https://www.youtube.com/watch?v=MuUS93QhImg