"ARC HÀ NỘI "
➢ Vẽ Tranh Nghệ Thuật - Trang Trí Không Gian
➢ Luyện Thi Đại Học Khối V - Khối H

KHÓA MỸ THUẬT 2 CƠ BẢN KHỐI V- BỐ CỤC TẠO HÌNH

                                  Khóa học vẽ mỹ thuật 2 tạo hình 

BÀI TẬP :  Bài tập thang sắc độ cơ bản phối sắc 

https://www.youtube.com/watch?v=pa4JF6Ve0wU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỌC MỸ THUẬT 2 CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI NHẬP MÔN: 

Video hướng dẫn NGHIỀN MÀU BỘT - khối H xem
 https://www.youtube.com/watch?v=E-DPiNBY328


Video số 1 : PHỐI CẢNH ĐIỂM TỤ KHI VẼ BỐ CỤC
https://www.youtube.com/watch?v=4FDPtIKFp2s

video số 2 : phân biệt HÌNH NỀN - NỀN - HÌNH CHỦ ĐẠO- NHÂN VẬT
https://www.youtube.com/watch?v=jbH5KY6CiEU

 Video số 3 : tuyến + điểm + diện 
https://www.youtube.com/watch?v=9JAMg9WxDTk


video 3.1 : 4 tiêu chí phải có trong khi vẽ bố cục 
https://www.youtube.com/watch?v=NafFlRBtWCo


Video số 4 : Tỷ lệ nhân vật - Bố cục 1 nhân vật
https://www.youtube.com/watch?v=RnnzCK5OZls&feature=youtu.be

Viedeo số 5: tỷ lệ nhân vật - Bố cục 2,3 nhân vật
https://www.youtube.com/watch?v=DpoMve4zlSs


Video số 6 : Tỷ lệ Nhân vật- Bố cục tranh ( 4-5 nhân vật)
https://www.youtube.com/watch?v=4JeEKVLBbo4

Video số 7 : Luật Nhịp điệu 
https://www.youtube.com/watch?v=JNJVpPfgXAM

Video sô 8 : Bài NHẤN 
https://www.youtube.com/watch?v=S6sY7in11bA

Video sô 9 : Phân tích bài Mỹ thuật 2 ( đường nét tạo hình )
https://www.youtube.com/watch?v=z-ZmI_r5-M4

Video 10 : Nguyên tắc dựng bố cục CHÍNH - PHỤ
https://www.youtube.com/watch?v=Ke_LsE9TS40